Kernenergie en milieu

In NRC Handelsblad van 4 juni schreef Lucas Reijnders: “De Nederlandse milieudoelstellingen zijn zeer wel haalbaar zonder kernenergie, mits de overheid zich serieus wil inspannen voor elektriciteitsbesparing.”

In grote lijnen ben ik het daarmee eens, al zou daarvoor niet alleen op elektriciteit moeten worden bespaard, maar ook op de andere vormen van energiegebruik. Het zou goed zijn voor het milieu (en de volksgezondheid) indien de meeste autoritten van minr dan tien kilometer door fietsritten zouden worden vervangen. Zo zijn er meer mogelijkheden. Het gaat echter niet over de vraag of energiebesparing of kernenergie, maar waar het maatschappelijk optimum van verschillende soorten energiebronnen en -gebruik ligt. Welke maatregelen kunnen tegen aanvaardbare kosten het milieu sparen, de grondstoffen niet meer dan nodig verbruiken en de veiligheid van de bevolking inclusief de mensen die in de energieseor werken, voldoende garanderen, zonder de vrijheid van de mensen te veel te beperken? Bij het zoeken naar dit duurzame optimum, zal de samenleving de verschillende mogelijkheden onderling moeten afwegen. Hierbij zal men zowel met rationele factoren moeten rekenen als met de emotionele. De verschillende afvalstoffen zijn zowel in hun vorm als in hun milieubezwaren heel anders. Voor de restprodukten van de verbranding van kolen, olie en gas zijn nog geen duurzame oplossingenperationeel. Daarnaast zijn kolen, olie en gas voor de industrie goed bruikbaar in tegenstelling tot uranium. We zijn eeuwen gewend aan ongelukken in kolenmijnen en helaas beginnen we te wennen aan ongelukken met olietankers, pijpleidingen en de brandende oliebronnen, terwijl ongelukken met kernenergie groot nieuws zijn en velen de gevaren breed uitmeten. Maar zijn daarmee de ongelukken met de conventionele brandstoffen makkelijker te accepteren en zo ja, is dat terecht? De meeste kolen olie- en gasgevaren zijn ver weg en worden daardoor emotioneel minder erg gewaardeerd dan de gevaren van een kernenergie als de centrale in de buurt staat. Dat speelt politiek natuurlijk mee, maar dat mag voor een milieu-organisatie niet van belang zijn. Voor- en nadelen op het gebied van kosten, meer of minder hoogwaardige werkgelegenheid en flexibiliteit in het overschakelen indien een van de bronnen uitvalt, zijn wel belangrijk, maar behoeven in de milieudiscsie minder aandacht.

    • Ir. J.A. Stoop