Israel: vetorecht op Jordaans-Palestijnse delegatie naar overleg

TEL AVIV, 10 JUNI. Israel behoudt zich het vetorecht voor op de samenstelling van de Jordaans-Palestijnse delegatie naar een eventueel te houden regionale vredesconferentie. De Israelische premier Yitzhak Shamir heeft president George Bush vorige week in een uitvoerige boodschap uiteengezet dat Israel daarop staat, om te oorkomen dat de PLO op welke manier dan ook bij het vredesproces wordt betrokken.

In deze boodschap schreef Shamir het met Bush eens te zijn dat de Jordaanse koning Hussein moet worden aangemoedigd aan het vredesproces deel te nemen. “Ik blijf ervan overtuigd dat Jordanie onze meest logische en redelijkste vredespartner is”, schreef Shamir. Shamir zei gisteravond dat “wij erop vertrouwen dat Jordanie de delegatie samenstelt. De Palestijnse comonent moet door ons volgens de akkoorden van Camp David worden aanvaard”. Jordanie moet volgens Shamir de Palestijnse delegatie samenstellen “in overleg met verschillende stromingen”. De Israelische pers schrijft dat Shamir daarmee doelt op Syrie. Damascus zou zich volgens Israelische bronnen verzetten tegen een Jordaanse vredessolo met Israel. Ondertussen is bekend geworden dat president Bush in zijn boodschap van vorige week aan Shamir heeft voorgesteld de VerenigdeNaties in het vredesproces verder naar de achtergrond te dringen indien Israel zou instemmen met een bevriezing van de nederzettingenpolitiek. Ook zou Washington dan tegemoet kunnen komen aan het hardnekkige Israelische verzet tegen een periodieke her-bijeenroeping van de regionale vredesconferentie. In het antwoord van Shamir aan de Amerikaanse president zijn geen aanwijzingen te vinden dat Jeruzalem voor deze Amerikaanse suggesties openstaat. Intussen heeft de Israelische regering gistere tijdens de wekelijkse kabinetszitting de EG-deelneming aan het vredesproces geaccepteerd die vorige week in Parijs door minister van buitenlandse zaken David Levy werd overeengekomen met de EG. Volgens de Israelische pers heeft Israel zich daardoor verzekerd van handelsconcessies door de EG. Ook zou de EG beloofd hebben 2,4 miljard dollar vrij te maken voor regionale samenwerking, zoals waterprojecten, in het kader van een vredesregeling in het Midden-Oosten.