Geen spierziekte

Multiple sclerose (MS) is geen spierziekte, zoals NRC Handelsblad op 4 juni bericht, maar een aandoening van het centrale zenuwstelsel, die onder andere vaak leidt tot functieverlies van spieren.

De ziekte wordt ook niet 'vaak in een laat stadium ontdekt', maar treedt meestal aan de dag bij tot dan toe kerngezonde jong-volwassenen. Denk maaniet dat je zelf niets gemerkt hebt, of dat de arts niets heeft vermoed. Het duurt vaak een tijd eer de neuroloog de diagnose MS wil stellen, want het woord multiple zit niet voor niets in de naam: er moeten heel verschillende symptomen zijn opgetreden. En die terughoudendheid is niet voor niets: er helpt vooralsnog geen moedertjelief tegen MS, een ziekte die kan leiden tot afschuwelijke aftakeling. Stimuleren van onderzoek en verbeteren van begeleiding is dan ook alles wat het centrum voor de bundeling van kennis over S, dat in oprichting is, kan.

    • D.C. Steures