FNV: begrip 'passende arbeid' is bespreekbaar

ROTTERDAM, 10 JUNI. Op zeventig plaatsen in het land heeft de FNV vanochtend meldpunten geopend waar arbeidsongeschikten hun ervaringen kunnen vertellen. Het is de start van een landelijke actieweek met het doel “een stem te geven aan groepen die in de knel reigen te raken door politiek geweld en nonchalante werkgevers”.

Nog tot vrijdag kunnen WAO'ers bij de FNV melding maken van de wijze waarop ze arbeidsongeschikt zijn geworden en in hoeverre pogingen zijn ondernomen hen opnieuw in het arbeidsproces op te nemen. Nederland telt op dit moment bijna 900.000 arbeidsongeschikten. “Het igeen huil- of klaagdag. Wij willen feiten en meningen horen over hoe het de WAO'ers in Nederland vergaat”, zei voorzitster M. van Veen van de Vrouwenbond FNV bij de opening van een meldpunt in Rotterdam. “Het is tijd dat de WAO'ers uit het beklaagdenbankje worden gehaald waar ze onterecht in zijn geplaatst. We hebbben het niet over daders maar over slachtoffers. De uitspraken van de politiek in Den Haag over de WAO'ers zijn ronduit stuitend. Het is de hoogste tijd voor een tegengeluid”, aldus Van Veen. De belangstelling voor de meldpunten leek vanochtend groot. Hoewel het meldpunt in Rotterdam pasm tien uur openging, stonden om negen uur al groepjes WAO'ers voor de deur te dringen. Eenmaal binnen werden ze getrakteerd op koffie en een frisbee. Onwennig pakten ze dit stukje kinderspeelgoed - bedoeld om als schijf naar elkaar toe te zeilen - aan: “Is dit soms een collecteschaal?” Uit een eerste inventarisatie aan het einde van de ochtend bleek dat alleen in Zuid-Holland tweehonderd WAO'ers een bezoekje aan een meldpunt hadden afgelegd. Van Veen zei namens de Federatieraad van de FNV dat de discussie over het begrip 'passende arbeid' die in de Sociaal Economische Raad (SER) wordt gevoerd, voor de FNV bespreekbaar is. “Wij werpen geen blokkade op. Maar wij stellen dan wel de voorwaarde dat in het advies van de SER aan het kabinet tevens maatregelen worden opgenomen ter preventie, begeleiding en herplaatsing. Voor oudere werknemers moeten uitzonderingen worden gemaakt.” De SER komt volgende maand methet advies over de WAO-uitkeringen. In deze actieweek zullen leden van de FNV bovendien over het hele land verspreid meer dan honderd bedrijven bezoeken om informatie te verschaffen over de WAO en ervaringen van werknemers te inventariseren. De week wordt donderdag met manifestaties op verscheidene plaatsen afgesloten.