Financien zet zich in voor behoud van NIB-leningen

ROTTERDAM, 10 JUNI. Het ministerie van financien zal zich inzetten voor het behoud van de Regeling bijzondere financiering. De Europese Commissie wil dat de Nederlandse regering deze regeling per 1 januari 1992 afschaft. De regeling bepaalt dat 'in de kern gezonde' bedrijven die de bancaire normen voor een lening net niet halen kunnen aankloppen bij de Nationale Investeringsbank (NIB).

Volgens de Europese Commissie dient de regeling een algemeen en geen specifiek doel. Daarmee valt zij buiten de criteria voor staatssteun die de Commissie acceptabel vindt. Financien heeft de Brusselse stukken nog niet binnen. Een woordvoerder wijst er verder op dat het een voornemen en geen besluit van de Commissie betreft maar dat Financien zeker met de Brusselse autoriteiten in debat zal gaan. De NIB had eind 1990 voor 2,1 miljard gulden aan dergelijke leningen uitstaan. De NIB verschaft per jaar 50 a 60 miljoen gulden aan dit soort kredieten.Vooral middelgrote bedrijven met grote expansieplannen profiteren van de regeling. De laatste tijd neemt de belangstelling voor de kredieten die onder de regeling vallen toe als gevolg van de minder gunstige eco(JHnomische ontwikkeling. Ook de NIB heeft officieel nog niets over het Brusselse plan vernomen, reden waarom de Investeringsbank wacht met een officiele reactie. Minister Kok van financien en minister Andriessen van economische zaken besloten in september 1990 nog dat de sinds 1974 bestaande regeling vier jaar zou worden voortgezet. In februari sprak de Tweede Kamer haar tevredenheid over de regeling uit. Zij heeft toen zelfs besloten de toegankelijkheid tot de kredieten groter e maken door de rente na twee jaar variabel te stellen.