De Vries pleit voor verhoging arbeidsforfait

DEN HAAG, 10 JUNI. Minister De Vries (sociale zaken) wil het zogenoemde arbeidskostenforfait in “de loop van een paar jaar” verhogen van 1.045 tot 4.500 gulden. Op deze manier wil De Vries mensen “prikkelen” om te gaan werken, omdat het verschil tussen een inkomen uit arbeid en een sociale uitkering groter wordt.

De CDA-minister zei dit zaterdag tijdens een partijbijeenkomst in Ede. Het arbeidskostenforfait is het bedrag dat iemand met een baan van zijn of haar inkomen mag aftrekken. Het zijn kosten die worden gemaakt om het inkomen te verwerven (bijvoorbeeld reiskosten). Het voorstel van De Vries om het arbeidskostenforfait met bijna 3.500 gulden te verhogen, betekent voor mensen met een baan dat het besteedbaar inkomen kan stijgen met 1.600 a 2.700 gulden per jaar. “Ik denk dat dat voor het stimuleren, het motiveren van mensen om toe te treden tot de arbeidsmarkt, een heel belangrijke functie zou kunnen hebben”, zei De Vries in een toelichting voor de Tros-radio. De vakbonden staan afwijzend tegenover de suggestie van De Vries. “Het arbeidskostenforfait is geen instrument van inkomensbeleid”, meent FNV-econoom Besteman. CNV-bestuurder De Geus reageert verbaasd op de “goocheltruc” van de minister. “De vraag is wie de rekening moet betalen. Zo'n verhoging zou de staat minstens vijf miljard gulden kosten.” Tijdens de partijbijeenkomst onderstreepte De Vries dat hij een fel tegenstander is van het verlagen van het minimumloon. Vorige week besloot de ministerraad af te zien van een verlaging, omdat werken onaantrekkelijk wordt als het minimumloon wordt verlaagd maar het sociaal minimum onaangetast blijft. Het verschil tussen loon en uitkering wordt dan te klein. Premier Lubbers en vice-premier Kok zien veel in het plan om het minimumloon te verlagen. Volgens minister De Vries kan een laag minimumloon voor nieuwe generaties werknemers een positieve invloed hebben op de werkgelegenheid. “Maar op den duur zal het systeem onhoudbaar blijken, omdat de verschillen tussen het oude en het nieuwe minimumloon steeds groter zullen worden”, aldus De Vries. Een definitieve uitspraak over de verlaging van het minimumloon is uitgesteld tot de zomer. Volgens voorzitter Koppejan vanhet CDJA, de jongerenorganisatie van het CDA, zou een verlaging van het minimumjeugdloon veel jongeren veroordelen tot “moeders pappot”, terwijl de trend is dat steeds meer jongeren eerder zelfstandig gaan wonen.