Daling aantal buluitreikingen

ROTTERDAM, 10 JUNI. In het studiejaar 1989-90 zijn aan de universiteiten 19.139 studenten voor hun doctoraalexamen geslaagd.

Ruim veertig procent (.870) van hen is vrouw. In 1988-89 werden 24.853 bullen uitgereikt. Het grote verschil is voornamelijk veroorzaakt door de uitstroom van de (laatste) studenten die voor de invoering van de twee-fasenstructuur in 1982 met hun studie waren begonnen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij rechtsgeleerdheid studeerden vorig jaar de meeste studenten af, 3.601. Dat zijn er een kleine honderd meer dan in 1989-1990. n enkele nieuwe studierichtingen steeg het aantal afgestudeerden, zoals bij bestuurs- en bedrijfskunde en bij enkele nieuwe medische opleidingen.