Alle aandacht voor de heropende leningen

ROTTERDAM, 10 JUNI. Alle aandacht ging afgelopen week uiteraard uit naar de twee staatsleningen waarvan de uitgifte was heropend. Beide dragen een coupon van 8,5 procent waarbij de ene lening een looptijd heeft van 10 jaar en de andere van 15 jaar. Het experiment met twee gelijktijdig openstaande leningen kan als suc(H)cesvol worden gekenmerkt. Toen vrijdag om 15.00 uur de inschrijvingsperiode sloot was er voor 4,5 miljard gulden op de 10-jarige en voor 3 miljard gulden op de 15-jarige lening ingeschreven. Na de eerdere emissies zijn beide leningen nu 10 miljard gulden groot, een recordomvang. Dit zal de verhandelbaarheid in de toekomst zeker ten goede komen. De prijs van dit succes is het hoge rendement dat de Agent moest bieden. Door het stellen van een lagere koers werd ongeveer 30 basispunten (honderdste van procenten) meer rendement geboden dan op vergelijkbare 10-jarige Bundesanleihen. Buitenlandse beleggers verkochten dan ook Duitse leningen en schreven in op het Nederlandse papier. De 15-jarige lening vond net als de eerste tranche zijn weg naar de institutionele beleggers in Nederland. Alle activiteit rond de toonbankafgifte maakte dat er in de secundaire markt weinig handel plaats had.

Inmiddels zijn de acute problemen met betrekking tot de schatkist weer enigszins opgelost. De storting afgelopen week van 7 miljard gulden op de eerste tranche van de 15-jarige staatslening en de ontvangst van belastingbetalingen hebben hier sterk aan bijgedragen. Ondanks de verzekering van minister Kok dat het overheidstekort voor dit jaar op 4,75 procent uitkomt, bestaat er echter nog een gevaar dat dit niet wordt gehaald. Uit de voorjaarsnota blijkt dat over de 12 maanden mei 1990 april 1991 het overheidstekort 6,8 procent bedroeg. Gedeeltelijk kan dit wel verklaard worden uit grote utgaven die naar het begin van het jaar zijn verschoven, maar om op 4,75 procent uit te komen zullen de belastinginkomsten in de teweede helft van 1991 niet mogen tegenvallen.

EUROKAPITAALMARKT

De internationale obligatiemarkten hielden de afgelopen week het vizier gericht op de bekendmaking van de Amerikaanse werkloosheidscijfers. De markt beschouwt deze statistieken als belangrijke indicatoren voor de economische gesteldheid van de Verenigde Staten en kunnen het sentiment op de internationale rentemarkten geruime tijd bepalen. In de loop van de week werd al een voorschot genomen op, voor de rente, ongunstig uitvallende cijfers. Dat dit niet ten onrechte was bleek vrijdag nadat bekend werd dat de niet-agrarische werkgelegenheid in mei met 59.000 arbeidsplaatsen toenam. Ondanks de verzachtende omstandigheid van een met 0,3 procent tot 6,9 procent opgelopen werkloosheidspercentage moesten staatsleningen forse koersverliezen incasseren. Het rendement op Amerikaanse 30 jaars treasuries nam de afgelopen week met maar liefst 20 basispunten toe tot 8,47 procent, het hoogste niveau dit jaar. De sombere stemming op de Amerikaanse markt had zijn weerslag op de overige vastrentende markten. De Britse markt heeft daarenboven nog te maken met het vooruitzicht van extra aanbod van gilts, dat op 26 juni zal plaatsvinden. Bovendien speelt de slechte electorale positie van de Conservatieve partij niet in de kaart van een positieve stemming op de obligatiemarkt. Per saldo liep het rendement van de 10 jaars gilt met 12 basispunten op tot 10,58 procent. De sombere stemming op de lokale markten kon debiteuren op de eurokapitaalmarkt er niet van weerhouden in een scala van valutasegmenten leningen te emitteren. Dinsdag zorgden gunstige swapmogelijkheden in korte Eculeningen voor een drietal emissies in dit segment. De Rabobank bracht een 3 jarige lening uit met een coupon van 9procent, groot Ecu 150 miljoen. De uitgiftekoers bedroeg 100,9875 procent en de re-offerprijs van 99,80 procent genereerde een rendement van 9,08 procent. De lening kende een goed onthaal.

Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank Robeco.