Alders: milieuheffing wellicht buiten EG om

DEN HAAG, 10 JUNI. Minister Alders (milieubeheer) wil onderzoeken of Nederland eenzijdig een milieuheffing op het energieverbruik van tien procent kan invoeren. Volgenseen binnenkort te publiceren onderzoek van de Europese Commissie dringen zulke heffingen het energieverbruik pas echt terug als ze het energieverbruik ten minste de helft duurder maken. Een dergelijke maatregel is echter binnen de EG vooralsnog onhaalbaar.

Dit heeft een woordvoerster van het ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer vanmorgen desgevraagd meegedeeld, in een reactie op uitlatingen van Alders voor de televisiezender RTL4.(EPAlders bevestigde daarbij dat terugdringing van het energieverbruik een hoofdpunt wordt van het Nederlandse voorzitterschap van de EG in de tweede helft van dit jaar. Letterlijk zei hij: “We praten op dit moment over het vergaand terugdringen van het energieverbruik. We gaan het hebben over heffingen op energie, die in de orde van grootte zitten van vijftig procent of meer.” Binnen het kabinet verzet vooral minister Andriessen (economische zaken) zich tegen een eenzijdige invoering oor Nederland van een energieheffing. Die zou de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven aantasten. Binnen de EG zijn er naast economische ook andere bezwaren tegen een eenzijdige heffing, omdat die strijdig zou zijn met de fiscale harmonisatie. Alders heeft nu de commissie-Wolfson, die sinds begin dit jaar onderzoekt welk effect energieheffingen hebben op het energieverbruik en mogelijk in september rapporteert, gevraagd tussentijds een antwoord te geven op de vraag hoe de opbengst van een heffing van tien procent het best kan worden teruggesluisd. Bij RTL4 stelde de minister een verlaging van de inkomstenbelasting in het vooruitzicht.