Advies: niet meer geld kleine talen

ROTTERDAM, 10 JUNI. Het is niet wenselijk om de zogeheten 'kleine letteren' in stand te houden en extra te beschermen door bijvoorbeeld in de komende ten jaar het budget voor deze studies te verdubbelen. De kwaliteit van het onderwijs en onderzoek hoort bepalend te zijn voor het wel of niet voortzetten van een studierichting.

Dat stelt de Adviesraad voor het wetenschaps- en technologiebeleid (AWT). De raad wijst daarmee het grootste deel af van de aanbevelingen die de commissie Kleine Letteren begin dit jaar deed ter versterking van de positie van vooral de studies van Aziatische talen.(P)Het voorstel van de commissie om in Leiden een Europees Instituut voor Azie-studies op te zetten krijgt wel de steun van AWT. Een startsubsidie van maximaal vijf miljoen gulden en jaarlijks twee miljoen voor de exploitatie moet daarvoor voldoende zijn. De exploitatiekosten dienen door de deelnemende landen gezamenlijk te worden gefinancierd. De commissie Kleine Letteren, onder leiding van de sanskritist prof.dr. F. Staal, was voorstander van een breed pakket aan studierichtinge op het gebied van de kleine letteren. Daarvoor zou niet alleen een verdubbeling van het huidige budget voor deze studies nodig zijn, de commissie wilde ook dat met name de Azie-studies van de universiteiten zouden worden overgeheveld naar de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek. De AWT wijst dat af. De raad vindt het de verantwoordelijkheid van de universiteiten zelf om te beslissen over het al dan niet voortbestaan van studierichingen.