Werkschema gereed voor gesprekken Gatt

GENEVE, 8 JUNI. De besprekingen over een vrijere wereldhandel van de Gatt (Algemene overeenkomst over tarieven en handel) kunnen en moeten eind december 1991 worden afgerond. Dit zei A. Dunkel, directeur-generaal van de Gatt, gisteren tijdens een bijeenkomst van het onderhandelingscomite, het hoogste orgaan van de Gatt.

Volgens Dunkel zouden belangrijke nieuwe ontwikkelingen, die hij niet specificeerde, de inmiddels viereneenhalf jaar durende onderhandelingen ('Urugay-ronde') in een stroomversnelling brengen. De een half jaar geleden vastgelopen onderhandelingen kregen deze week een belangrijke impuls toen de 24 rijke industrielanden zich nadrukkelijk uitspraken voor een snelle hervatting van de gesprekken.

Het onderhandelingscomite aanvaarde gisteren een werkschema. Dunkel zei dat de gesprekken over de landbouw de week van 10 juni weer zullen beginnen. In de week van 29 juli komt hetzelfde comite weer bij elkaar om de vooruitgang te evalueren en de onderhandelingsstrategie voor de tweede helft van dit jaar uit te zetten.

De maanden juni en juli zullen volgens Dunkel een belangrijke testperiode zijn. De vooruitgang die in die periode al dan niet geboekt wordt, zal uitwijzen of de deelnemers in staat zijn de ronde succesvol af te sluiten, iets wat volgens Dunkel “meer en meer deelnemers om verschillende redenen belangrijk en haalbaar achten”.

Sinds de laatste bijeenkomst van het comite op 25 april heeft het Amerikaanse congres ingestemd met een tweejarige verlenging van de onderhandelingsautoriteit van George Bush.

Dit betekent dat het congres zal stemmen over het uiteindelijke handelspakket zonder tussentijdse amendementen in te dienen.

De Gatt-onderhandelingen, die in 1986 in Urugay van start gingen en waaraan meer dan honderd landen deelnemen, hadden afgelopen december in Brussel al beeindigd moeten worden.

Onenigheid tussen vooral de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten over de landbouwsubsidies verhinderde dat toen. Naast landbouw zal ook worden gesproken over textiel, patenten, banken en verzekeringen. (AP-Reuter-AFP)