Weekoverzicht

Es ist take off in Oost-Duitsland. De groei van de werkloosheid stopte vorige maand zelfs, zo werd deze week bekend. Het aantal nieuwe ondernemingen groeit snel. Mede daardoor floreert de Westduitse economie boven verwachting, in het eerste kwartaal bedroeg de netto groei 4,2 procent, dank zij fors toenemende investeringen. 'Opbloei Oost' begint te lukken, zeiden ze deze week in de kanselarij van Helmut Kohl.

Gorbatsjov, die volgens oud-kanselier Helmut Schmidt geen verstand heeft van economie, moet het likkebaardend aanzien.

Maar omvangrijke financiele steun van het Westen en Japan krijgt de Sovjet-Unie nog niet. We zijn niet in staat een bodemloze put te financieren, zei bondskanselier Helmut Kohl deze week namens de Verenigde Staten, Japan, Canada, Italie, Groot-Brittannie, Frankrijk en Duitsland. Zodra half juli in Londen de jaarlijkse top van de G-7 voorbij is, mag de Sovjet-president aanschuiven, voor een lunch of diner, om zijn nieuwste hervormingsplan toe te lichten.

De 24 landen van de OESO, deze week in Parijs bijeen voor hun jaarlijkse ministersconferentie, wezen forse financiele steun eveneens van de hand. Op korte termijn mag Gorbatsjov, die deze week in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nam, alleen rekenen op technische bijstand van het OESO-secretariaat. De OESO-landen gaven drie Oosteuropese landen (Hongarije, Polen en Tsjechoslowakije) de status van 'partner' van de OESO, later kunnen ze volwaardig lid worden.

In hun slotverklaring beloofden de 24 OESO-landen de vastgelopen GATT-onderhandelingen over vrijere wereldhandel (waaraan 102 landen deelnemen) de 'hoogste prioriteit' te geven en ('liefst') nog dit jaar tot een goed einde te brengen. Er zit weer beweging in, maar mooie verklaringen garanderen nog niet dat er een akkoord komt, zei de Nederlandse staatssecretaris Yvonne van Rooy.

Wel een akkoord bereikten deze week de VS en Japan over chips. Japan zegde toe eind l992 20 procent van zijn markt voor chips toegankelijk te maken voor halfgeleiders uit het buitenland.

In slechts een dag vergaderen bereikten de olieministers van de OPEC overeenstemming over de olieproduktie: de komende vier maanden blijft die constant, daarna zien ze wel verder, wanneer de export van Koeweit en Irak, wiens olieministers in Wenen vredig naast elkaar zaten, weer opgang is gekomen.

Philips, dat deze week zijn resterende belang in Whirlpool ('witgoed') aan zijn Amerikaanse partner met 375 miljoen gulden winst verkocht, leed bij de Europese Commissie in Brussel een nederlaag. De EG weigert de bestaande 'uitzendnorm' voor televisie in te ruilen voor een nieuwe, die de komst van Philips' supertelevisie (HDTV) zou bespoedigen.

Op haar beurt beet deze week de Europese Commissie in het zand met haar plan de tabaksreclame in de EG te verbieden.

Duitsland, Groot-Brittannie, Denemarken en Nederland verzetten zich, het plan is een inbreuk op de advertentievrijheid, zeggen zij. Dankuwel, zei in die landen de tabaksindustrie.

Europees Commissaris Leon Brittan wil een onderzoek instellen naar ongeoorloofde kartelvorming bij banken in de EG. De vier grote Britse banken zijn deze week op het matje geroepen bij Norman Lamont, de Britse minister van fianncien. De banken zouden kleine ondernemingen te hoge rente in rekening brengen.

De Credit Lyonnais Bank Nederland (CLBN) probeert vrijwel alle bioscopen in de Randstad te slijten voor Cannon Group Nederland. CLBN hoopt zo een deel van zijn geld terug te krijgen dat het heeft geleend aan de eigenaren van Cannon, de Italiaanse zakenlieden Giancarlo Parretti en Florio Fiorini, wereldwijd bericht in beurskringen. De Stichting Toezicht Effectenverkeer onderzoekt of CLBN de Amsterdamse beurs wel juist heeft ingelicht over CLBN's betrokkenheid bij MGM- Pathe, vorig jaar voortgekomen uit de overneming door Pathe Communications van de Amerikaanse filmstudio MGM-UA, onder meer bekend van de spionagefilm Russia House naar het gelijknamige boek van John le Carre.

Akzo en DSM voeren besprekingen over onderlinge uitwisseling van delen van hun concerns. DSM zou de kunststoffen van Akzo krijgen en Akzo DSM's verf.

IBM en Apple, beide Amerikaans en de twee grootste fabrikanten van personal computers ter wereld, zijn in overleg over samenwerking. Apple wil een micro-processor van IBM in licentie nemen, IBM zou belangstelling hebben voor de software van Apple. AT&T Network Systems International te Hilversum, onderdeel van de Amerikaanse telecommunicatie-gigant AT&T, heeft een groot deel van de opdracht voor verbetering van het Poolse telefoonnnet in de wacht gesleept.

De redactie van het NOS-journaal ging gisteren in staking, ze verzet zich tegen halvering van de 24 dagen arbeidstijdverkorting. Het nieuwsbulletin werd met de helft teruggebracht. En de christelijke collega's van de NCRV bezetten een studio.

    • Roel Janssen