Walesa in conflict met Poolse parlement over ontwerp-kieswet

WARSCHAU, 8 JUNI. Het ontwerp van de nieuwe Poolse kieswet is de inzet van een conflict tussen president Lech Walesa en de Sejm, de Poolse Tweede Kamer. Walesa heeft voor de tweede keer de ontwerp-kieswet naar het parlement teruggestuurd; hij weigert het document te ondertekenen.

Volgens Walesa is de ontwerp-kieswet “te ingewikkeld”.

Bovendien zullen de door de Sejm afgesproken procedures leiden tot een “gefragmenteerd” parlement met veel kleine partijen, waardoor de vorming van een stabiele meerderheidsregering ernstig zal worden bemoeilijkt.

Walesa legle gisteren een formeel verzoek van het parlement om zijn bezwaren tegen het ontwerp op te geven, naast zich neer.

In een gesprek met Mikolaj Kozakiewicz, de voorzitter van de Sejm, zei hij “met al zijn macht” voor een herziening van de kieswet te zullen ijveren. Hij verweet het parlement niet mee te willen werken in een zaak van “fundamenteel belang voor Polen”. De ruzie is aanleiding tot de vrees dat de parlementsverkiezingen, die voor oktober op het programma staan, wellicht zullen moeten worden uitgesteld.

Als de impasse niet wordt opgelost en Walesa zijn veto uitspreekt, kan de Sejm dat met een tweederde meerderheid ongedaan maken. Walesa heeft, door het ontwerp naar de Sejm terug te sturen, een veto voorlopig verhinderd.

Het ontwerp voorziet in de verkiezing van een kwart van de 460 Sejm-leden door middel van een gewone meerderheidsstemming; de rest zou proportioneel moeten worden gekozen. Bij het kiezen worden drie methoden gehanteerd, op een wijze die Walesa als “onbegrijpelijk, overdreven ingewikkeld en onpraktisch”

heeft bestempeld. Volgens de president zullen als gevolg van het gecompliceerde kiesstelsel veel Polen niet naar de stembus komen en schept de ontwerp-kieswet met zijn vele moeilijk te interpreteren passages bovendien de mogelijkheid van fraude.

“Ik voel me verantwoordelijk voor de Poolse democratie en zie me daarom gedwongen mijn voorstel, vervat in een eerdere brief, met kracht te herhalen,” aldus Walesa, refererend aan zijn eerste weigering de ontwerp-kieswet te ondertekenen. “Ik moet uw stelling, dat mijn voorstellen onmogelijk of bijna onmogelijk te realiseren zijn, van de hand wijzen.” (Reuter)