Waarde effecten pensioenfondsen neemt toe

De waarde van de beleggingen van institutionele beleggers (pensioenfondsen en de zeven grote verzekeringsconcerns, samen goed voor 80 procent van de markt) is in het eerste kwartaal van 1991 met 2,7 procent toegenomen van 543,1 miljard tot 557,9 miljard gulden.

Het CBS schrijft deze forse stijging vooral toe aan het effectenbezit.

Beleggingen in aandelen namen toe van 68,1 tot 78,5 miljard gulden. Aankopen droegen daaraan voor 3,7 miljard gulden bij en opwaardering van aandelen voor 6,7 miljard gulden. In obligaties was eind maart 95,9 miljard gulden belegd, een toeneming met 5,1 miljard gulden ten opzichte van eind december 1990. Leningen op schuldbekentenis namen in waarde toe met twee miljard tot 264,1 miljard gulden. De waarde van hypothecaire leningen nam toe met een half miljard tot 52,7 miljard gulden.