Vermoedelijk uitstel van top; Toenadering Sovjet-Unie en VS blijft uit

GENEVE, 8 JUNI. De ministers van buitenlandse zaken van de VS en de Sovjet-Unie, Baker en Bessmertnych, zijn er gisteren in Geneve niet in geslaagd de resterende meningsverschillen inzake een akkoord over strategische wapens (START) uit de weg te ruimen.

Hierdoor lijkt het onwaarschijnlijk dat de voorziene top in Moskou van de Amerikaanse president Bush en Sovjet-leider Gorbatsjov nog deze maand of begin volgende maand kan worden gehouden.

Baker zei dat hij zijn Sovjet-collega een brief van president Bush aan president Gorbatsjov had overhandigd met “nieuwe ideeen” voor het bereiken van overeenstemming over START.

Bessmertnych merkte op dat ook hij Baker “enkele nieuwe gedachten” had meegegeven voor president Bush. Bijzonderheden werden niet gegeven. Beide partijen onderstreepten dat er nog veel werk verzet moet worden.

De Amerikaanse minister onthulde dat er in Geneve zelfs niet was gesproken ove het tijdstip van de top in Moskou. De twee bewindslieden lieten gisteren na hun gesprek van een kleine drie uur in Geneve weten er alles aan te zullen doen om alsnog overeenstemming te bereiken over het akkoord. De ondertekening van een START-akkoord moet het hoogtepunt worden van de volgende topontmoeting tussen Bush en Gorbatsjov.

Zowel Bessmertnych als zijn Amerikaanse ambtgenoot betwijfelde gisteren of men er nog in zal slagen op zo'n korte termijn overeenstemming te bereiken. “Als we afspreken ons werkelijk op dit werk te concentreren, zullen we nog dag en nacht moeten werken om het document binnen vier weken klaar te hebben”, zo zei de Sovjet-minister. Baker zei dat er nog een “aanzienlijke hoeveelheid werk” moet worden verricht. Hij had Bessmertnych gisteren “nieuwe denkbeelden” ter hand gesteld om de impasse inzake START te doorbreken. Baker suggereerde echter er rekening mee te houden dat een top Bush-Gorbatsjov deze maand niet meer zal kunnen doorgaan.

Het START-akkoord voorziet in de vernietiging van de voorraden strategische kernwapens met rond een derde. Eerder deze week bereikten de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten overeenstemming over de uitleg van het zogeheten CFE-akkoord, dat gaat over vermindering van de conventionele bewapening in Europa. (AP)