VEB-Nedlloyd

Bij de op 30 mei gehouden jaarvergadering heeft de VEB (Vereniging voor Effecten Bescherming) tegen de jaarstukken gestemd en hierbij verklaard dit te doen omdat dit het enig overgebleven middel was om de houding van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen af te keuren, die de heer Hagen niet willen accepteren als commissaris.

Terecht is opgemerkt dat dit een oneigenlijke methode is om misnoegen te uiten. De tegenstemming gebeurde terwijl de voorzitter van de ondernemingsraad en vele kleine aandeelhouders nadrukkelijk erop hadden gewezen dat Nedlloyd niet gebaat is bij een dergelijke competentiestrijd en dat afkeuring van de jaarstukken internationaal zeer ongunstig zal worden ontvangen. Bovendien had de voorzitter van de Raad van Commissarissen aangeboden twee nieuwe commissarissen toe te willen voegen aan de zittende zeven en hierbij open te staan voor suggesties van aandeelhouders, dus ook van de VEB.

Uit de houding van de VEB blijkt echter, dat er voor deze vereniging maareen doel bestaat: Hagen moet commissaris worden ten koste van alles. De VEB had namelijk al voor de verschijning van de jaarstukken aangekondigd vermoedelijk tegen te zullen stemmen.

Het is onbegrijpelijk dat men op deze wijze meent de belangen van aandeelhouders te dienen. In de zaal waren dan ook verschillende aandeelhouders aanwezig die zeiden weinig vertrouwen te hebben in deze manier van belangenbehartiging.

Wat heeft de VEB bereikt? Grote verwarring en de zekerheid dat het doel, de heer Hagen als commissaris benoemd te zien, verder weg is dan ooit, want iemand in de RvC opnemen die tegen de jaarstukken heeft gestemd, is onwerkbaar.

    • Dr. J.A. Wolhoff