Vanderhave-zaden ziet winstgroei dit jaar afvlakken

Suiker Unie-dochter Vanderhave Group uit Capelle, leverancier van land- en tuinbouwzaden en van siergewassen, voorziet na het goede 1990, dat de winstgroei in het lopende jaar geen gelijke tred zal kunnen houden met de groei van de verkopen. ..TE: Door de moeilijke situatie waarin de akkerbouw zich bevindt, moet rekening worden gehouden met een neerwaartse druk op de marges, zegt de directie in het jaarverslag. De omzet steeg 267 miljoen gulden naar 300 miljoen gulden. De winst ging van 18,7 miljoen naar 20,1 miljoen gulden. De investeringen namen toe van 12,3 miljoen naar 30,7 miljoen gulden, vooral door acquisities. Bij de groep werkten eind vorig jaar 933 mensen tegen 752 een jaar eerder. In het buitenland trad een toename van het werknemersbestand op van 345 naar 369 mensen. Vanderhave heeft meer dan 40 vestigingen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Afrika.