Urnen ontdekt bij Eindhoven

AMSTERDAM, 8 JUNI. Archeologen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben in de gemeente Someren bij Eindhoven een grafveld uit de zesde tot zevende eeuw voor onze jaartelling ontdekt.

Het betreft volgens dr. N. Roymans, archeoloog aan de UvA, een goed geconserveerd urnenveld. Het is de eerste keer dat een dergelijke vondst in Zuid-Nederland wordt gedaan. Tot nu toe zijn op de locatie, waar woningen worden gebouwd, circa vijftig urnen opgegraven.