Starterskrediet hoger

Het bedrag dat mensen in de bijstand kunnen lenen voor het opzetten van een bedrijf, het starterskrediet, gaat omhoog van maximaal 25.000 naar 40.000 gulden.

Volgens het ministerie van sociale zaken is gebleken dat de kans van slagen, die al redelijk is, verder toeneemt naarmate meer wordt genvesteerd.