Overdreven

Deze krant heeft tot viermaal toe uitvoerig gemeld dat het effect van de ramp in Tsjernobyl (bewust) is overdreven, dat hierover geen sterke verhalen meer mogelijk zijn en dat de radioactieve besmetting door de Sovjet-Unie is overschat (26 april, 21, 23 en 28 mei).

Dat is nogal overdreven, zeker nu in Nature (30 mei) de zwakheden van het rapport van de internationale groep experts worden gemeld. Het ontoegankelijk zijn van de Sovjet-metingen van het begin af, en het niet bestuderen van de twee groepen mensen die het meeste risico hebben gelopen: de ruim 100.000 mensen uit de 30 km zone rondom de reactor en de ruim 100.000 opruimers en schoonmakers, de zogeheten liquidatoren, die ongetwijfeld veel straling hebben opgelopen in die eerste hectische periode na het ongeluk. Op de bijeenkomst in Wenen waar het rapport is gepresenteerd, is van de laatste groep bekendgemaakt dat zeker zevenduizend zijn overleden. Over het ontbreken van gegevens van deze groepen geen woord in deze krant. De groep experts mag dan nu wel zeggen dat geen sprake is van extra gevallen van kanker. Dat is geen verrassing en moet het voor hen ook niet zijn, wetend dat kanker zich vaak openbaart enkele tientallen jaren na het allereerste begin.

Verder blijkt dat de Sovjet-wetenschappers niet zo happig waren hun gegevens uit handen te geven. Er was een sfeer van een 'kolossale spanning' (Nature) tussen Westerse en Sovjet-onderzoekers.

    • Casper Schuuring