Lawinevrouwen kijken naar omstreden film

AMSTERDAM, 8 JUNI. De organisatie van Nederlandse vrouwen met niet-Nederlandse partners - de Stichting Lawine - protesteert tegen de vertoning van de film 'Not without my daughter'. Deze film is gebaseerd op het boek van de Amerikaanse Betty Mahmoody, die met haar dochtertje Mahthob in Iran werd vastgehouden door haar Iraanse echtgenoot. “De film bevestigt het vooroordeel dat een relatie tussen een Nederlandse vrouw en een niet-Nederlander gedoemd is te mislukken,” aldus een medewerkster van Stichting Lawine.

Na de aankondiging dat er in Amsterdam acties zouden komen besloot de distributeur van 'Not without my daughter' pers en Lawine een voorpremiere aan te bieden “opdat een ieder zich een onafhankelijk oordeel kon vormen.” In de film lijken Betty en 'Moody' anno 1984 gelukkig getrouwd. Wanneer Mahthob in beeld komt zegt Inez, een van de aanwezige Lawine medewerksters, op snibbige toon: “Een dochter bij arabieren werkt altijd goed.” Ze heeft een Portugese man en twee zoons en beziet alles wat er op het doek gebeurt met wantrouwen.

Vanuit Iran wordt Moody gebeld met de vraag wanneer hij terugkomt. Moody wil graag zijn familie weer zien. Betty zegt voor geen goud naar Iran te willen: 'Het is er gevaarlijk. Ga maar alleen.” Maar Moody wil dat Betty en Mahthob meegaan: “Er kan niks gebeuren.”

Inez is boos dat Betty haar man niet begrijpt. “Logisch dat een vader zijn kind aan zijn familie wil laten zien.” Een andere belangstellende is Ilhan, woordvoerder van het Nederlands Centrum voor Buitenlanders. Hij komt uit Turkije.

“Waarom gaat Moody eigenlijk niet alleen naar Iran toe,” vraagt hij zich hardop af. Ilhan is weduwnaar en zijn zonen voelen zich, naar zijn zeggen, zowel Nederlands als Turks.

Betty moet bij aankomst bij het ouderlijk huis van Moody in Iran - met een huilende Mahthob in de armen - over een schaap stappen dat voor de deur doodbloedt. “Dat brengt geluk,”

zegt Moody. Inez vindt Moody wel 'een redelijke vent'. Ilhan verbaast zich meer en meer over Moody. “Hij is al twintig jaar in de V.S. en nu pas vertelt hij zijn vrouw iets over de islam?” Ook Moody's plotselinge transformatie tot fanatiek moslim, die zijn vrouw slaat bovendien, overtuigt Ilhan allerminst. Lawineleden Hetty en Inez lopen na veertig minuten de filmzaal uit. Lia, net als Hetty gehuwd met een niet-belijdende moslim, blijft tot het eind toe zitten. Ze vindt 'Not without my daughter' wel een spannende film. Een mening die haar later door Inez niet in dank wordt afgenomen.

    • Hans Moll