Kok hervat campagne om PvdA opnieuw vaart te geven

DEVENTER, 8 JUNI. - Partijleider Kok heeft zijn campagne om de PvdA opnieuw vaart te geven hervat door Nederland als “ouderwets” af te schilderen en zijn partij als vernieuwer.

Hij zette zich gisteravond in Deventer af tegen de gegroeide praktijk van het arbeidsbestel, verzorgingsstaat, landbouw, industrie en dienstverlening door de overheid. Volgens Kok houdt de inrichting van de Nederlandse samenleving geen gelijke tred met de veranderende wereld. “We grijpen te veel terug op het bestaande en kijken te weinig vooruit”. Kok noemt het de taak van de PvdA zich “op de toekomst te orienteren”.

Kok: “De PvdA is niet gaan regeren om een examen uit het verleden af te leggen”, zo zei hij in zijn toespraak die een bezoek van de PvdA fractie aan Overijssel besloot. Hij noemde de industrie en landbouw verouderd omdat ze te veel energie gebruiken en te veel vervuilen. Het openbaar vervoer is volgens Kok tien jaar verwaarloosd. Het arbeidsbestel “is te veel gebaseerd op een maatschappij en cultuur die verleden tijd zijn”. Het begrip verzorgingsstaat wil Kok vervangen door “participatiemaatschappij”. Omroep, onderwijs, gezondheidszorg en welzijnswerk - volgens Kok zijn het terreinen van “verworven posities van vroegere prioriteiten”

geworden. “Het bestaande blijft veel te gemakkelijk bestaan, voor het nieuwe is daardoor te weinig plaats”.

Hij noemde het “mijn ambitie om ervoor te zorgen dat we tijdens deze kabinetsperiode de beperkingen van het verleden achter ons laten”. Kok sloot aan bij een citaat van Den Uyl die ooit zei dat de PvdA als ze correcties aanbrengt “altijd ongenadig op z'n flikker krijgt”. Hij besloot met een citaat van Vasalis: “Ik heb het angstig ondergaan, ik kwam er sterk en nieuw vandaan”. Daartussen noemde de PvdA-leider de inmiddels vertrouwde prioriteiten die zijn partij de komende jaren wil stellen. Een sterke nadruk op arbeidsparticipatie (met een welvaartsgarantie voor mensen die niet kunnen werken), tegengaan van milieuvervuiling en het opstuwen van Nederland in de EG.