Hycon-strop Shell loopt op tot tientallen miljoenen

ROTTERDAM, 8 JUNI. Shell-Nederland lijdt een strop van tientallen miljoenen guldens door problemen met de Hycon-installatie in Pernis, die nu bijna een jaar buiten gebruik is. Algemeen directeur H. van Luijk van de Shell-raffinaderij zegt in het personeelsblad Profiel dat de directe kosten tot nu toe tussen de 30 en 40 miljoen bedragen. Daar komen de indirecte kosten (produktieverlies) nog bij.

Met de door Shell zelf ontwikkelde Hycon ('hydro-conversion') als eindschakel van de raffinaderij probeert het concern lichte brandstoffen te maken uit het zware residu dat overblijft uit de gewone raffinage.

Eind april zou de Hycon weer in bedrijf worden genomen, maar de start moest worden uitgesteld toen bleek dat een aantal afsluiters lekte. Volgens een Shell-woordvoerder is besloten alle 300 afsluiters te vervangen. Daar is nu een begin mee gemaakt en het bedrijf hoopt de Hycon binnenkort weer op te starten. De indirecte kosten zijn nog niet te ramen, zegt de woordvoerder, die onderstreept dat Shell de kinderziekten beschouwt als een leerproces en niet als een kostenpost.

Ondanks een 120-tal modificaties aan de haperende Hycon toont directeur Van Luijk zich bezorgd, want de 'cash-performance'

van zijn hele raffinaderij lijdt eronder. Voor het geval de installatie niet volledig zal kunnen functioneren ziet hij de mogelijkheid om er een soort 'opwerkfabriek' voor of achter te plaatsen. “Dan kun je ten minste een begin maken met het terugverdienen van de twee miljard die al in de fabriek is gestoken.”