Homburg verwacht verdere verbetering netto resultaat

Vleesverwerker Homburg uit Cuijck verwacht voor 1991 een substantiele verbetering van de bedrijfsresultaten.

Dit schrijft de directie in het jaarverslag over 1990. De directie baseert zich op de verhoogde efficiency in de vleeswaren- en conservensector van het bedrijf. De activiteiten omvatten merken als Homburg, Kips, Linthorst, Perco, Zendijk en Sleegers.

Inmiddels is wel duidelijk dat het 'turn around' proces bij Homburg zich moeizamer voltrekt dan werd voorzien. De directie stelt zich nu voorzichtiger op dan een jaar geleden toen werd gedacht dat over 1990 positieve cijfers zouden ontstaan.

Homburg zit nog volop in een herstructureringsproces. De toegenomen bedrijfsomvang leidde vorig jaar tot hogere financieringskosten (5 miljoen gulden tegen 1,7 miljoen gulden in 1989). De omzet steeg weliswaar (vooral door enkele acquisities in de vleesverwerkingssector) van 53,5 miljoen naar 226,6 miljoen gulden, maar het bedrijf maakte een verlies van 4,9 miljoen gulden. Bij het eind december uitstaande aantal aandelen (16 miljoen) komt dit neer op een verlies per aandeel van 31 cent tegen een verlies van 39 cent per aandeel een jaar eerder. Het dividend wordt ook dit jaar weer gepasseerd. Bij de Homburg-bedrijven werkten eind vorig jaar 460 mensen tegen 162 een jaar daarvoor.

De beurskoers van de op de Parellelmarkt genoteerde certificaten beweegt zich de afgelopen dagen met 2,65 gulden nauwelijks boven het dieptepunt van 2,60 gulden, nadat begin maart nog een top voor dit jaar van 3,50 gulden was te zien.

In voorgaande jaren waren er nog topkoersen van 5,90 (1989) en 7,20 gulden (1988).