Hoger resultaat FPM

De Friese Participatiemaatschappij (FPM) heeft in 1990 een resultaat na belastingen geboekt van 438.925 gulden tegen 388.328 gulden een jaar eerder.

De maatschappij stelt voor 390.000 gulden hiervan als dividend uit te keren. FPM denkt dat in het lopende boekjaar een verdere stijging van het resultaat mogelijk is. In 1990 werden drie nieuwe deelnemingen gerealiseerd en een bestaande uitgebreid. In totaal was hiermee 3,1 miljoen gulden gemoeid.

In totaal participeert de vennootschap nu in 17 ondernemingen.