Herplaatsing van ouderen stelt Philips voor probleem

EINDHOVEN, 8 JUNI. De herplaatsing van oudere Philips-werknemers die bij de reorganisatie van het Philips-concern hun baan kwijtraken verloopt moeizamer dan verwacht. De vakbonden eisen extra maatregelen voor deze probleemgevallen, maar Philips acht dat niet nodig.

De vakbonden houden eind deze maand een landelijke actie om extra maatregelen af te dwingen voor Philipsmedewerkers van 45 jaar en ouder, die ten gevolge van efficiency operatie Centurion hun baan hebben verloren, aan een nieuwe functie te helpen.

Philips-onderhandelaar drs. H Brouwer erkent dat de herplaatsing van werknemers tussen 45 en 55 jaar minder soepel verloopt dan de herplaatsing van jongere werknemers. Maar hij vindt extra-maatregelen niet nodig. “We moeten alert blijven”, zei Brouwer desgevraagd, “maar we denken niet aan grootse nieuwe paketten maatregelen. Het bestaande bemiddelingssysteem is afdoende.”

In Nederland heeft Philips in januari en februari bij benadering 10.000 werknemers ontslag aangezegd. Bijna 4500 van hen zijn 55 jaar of ouder. Zij kunnen vervroegd uittreden.

Voor de overigen heeft Philips zich verplicht zowel binnen als buiten de onderneming naar een nieuwe werkkring te zoeken.

Ruim de helft van de werknemers tot 55 jaar heeft inmiddels een nieuwe baan, aldus Brouwer. In de leeftijdscategorie 45-55 jaar heeft slechts eenderde een nieuwe functie gevonden.

Volgens de bonden spant Philips zich onvoldoende in voor deze groep. Zij beroepen zich op de overeenkomst van november waarin Philips zich heeft verplicht werknemers van 45 jaar en ouder voorrang te verlenen bij herplaatsing binnen het bedrijf. “Bij vacatures binnen Philips zal bij gelijke geschiktheid aan deze medewerkers de voorkeur worden gegeven”, heet het in dit protocol.

“Veel managers en personeelsfunctionarissen zoeken te vaak naar een schaap met de vijf poten”, aldus bestuurder W. ter Welle van de Vereniging Hoger Personeel Philips, VHPP. “Als je wilt is er op iedere werknemer die ouder is dan 45 wel iets aan te merken.” Hij tekent daarbij aan dat oudere werknemers over het algemeen minder flexibel zijn bij het aanvaarden van een nieuwe baan en dat een enkeling zich zelfs ronduit passief opstelt.

In brieven en gesprekken heeft de Philips-directie personeelsfunctionarissen en managers erop gewezen dat extra aandacht nodig blijft voor 45-plussers en dat erop moet worden toegezien dat oudere werknemers niet te veel excuses verzinnen om nieuw werk niet te hoeven aanvaarden.

Brouwer noemt de resultaten van de bemiddelingspogingen in het algemeen “zeer bemoedigend”.

    • Michel Kerres