Erich von Daniken

In NRC Handelsblad van 17 mei schreef Rudie Kagie een artikel getiteld 'Spreken met de planeten'.

In de eerste kolom hiervan komt een verwijzing voor naar de Zwitserse schrijver Erich von Daniken. Dit is niet de eerste keer dat in deze krant wordt verwezen naar deze schrijver. Wat mij echter bijzonder stoort is de manier waarop dit gebeurt.

Ook hier weer worden de theorieen van Erich von Daniken afgedaan als “tegen de science fiction aanleunende theorieen” waarna achter de naam van de schrijver de zinsnede “die verkondigt dat de goden kosmonauten waren”, volgt.

Hier wordt bepaald onrecht gedaan aan het werk van de schrijver. Telkenmale wordt de indruk gewekt alsof al zijn theorieen en bevindingen beschreven staan in slechts een boek.

Hoewel de verwijzing naar de boektitel grotendeels klopt (de exacte titel is 'Waren de goden Kosmonauten') luidt de de oorspronkelijke titel van dit werk: 'Erinnerungen an die Zukunft, ungeloste Ratsel der Vergangenheit'. Het woord kosmonaut of astronaut komt hierin niet voor.

Daarnaast wordt de indruk gewekt dat de theorieen van hem niet meer zouden omvatten dan de stelling dat de goden, zoals beschreven in de heilige boeken van de verschillende geloven, van buitenaardse afkomst zouden zijn. Wie meer gelezen heeft dan bovengenoemd werk weet dat er meer is dan dat. De verwijzingen grijpen vrijwel altijd terug naar zijn eerste werk onder bovengenoemde titel, dat echter stamt van 1968.

Sindsdien heeft Erich von Daniken nog verschillende werken uitgegeven waardoor het totaal nu op zestien boeken komt.

    • Maurice W.H.L.M. Snellen