Een belast pensioen

Vijfenzestigplussers zijn wettelijk geen AOW-premie verschuldigd, noch direct, noch indirect.

De door deze krant in het hoofdartikel (NRC Handelsblad, 24 en 30 mei), aangehangen visie geeft AOW-bejaarden een reden, via hun bonden, een claim in te dienen bij de Staat wegens op indirecte wijze ten onrechte in rekening gebrachte premie AOW, AWW en AAW. Een miljardenclaim dus!

Wordt natuurlijk nooit toegewezen. Komt meteen officieel naar voren dat de door de redactie gesteunde visie op niets berust.

Foei! NRC.

    • H.B. Blijenberg