Bomen weg, bezwaar kan nog worden ingediend

DEN HAAG, 8 JUNI. Het stuk grond is inmiddels herschapen in een zandvlakte. Tegen het kappen van de 108 bomen kan echter alsnog bezwaar worden gemaakt, zo blijkt uit de brief die een groep bewoners van het Belgische Park in Den Haag deze week in de bus kreeg. Twee maanden geleden keken ze nog uit op een stuk bos, nu hebben ze een riant uitzicht op de muren van de Scheveningse gevangenis.

Het begon op 21 februari, toen de gemeente Den Haag de bewoners attent maakte op een raadsbesluit over een voorgenomen bouwplan. Tegenover hen zouden woningen verrijzen van 6,5 ton per stuk. In de brief werd gewag gemaakt van een kapvergunning voor 108 bomen, die op 5 maart zou worden verleend voor het bouwrijp maken van de lokatie. De brief bood de omwonenden ook de gelegenheid gebruik te maken van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen. Dat deden ze in een bezwaarschrift. Tevens stapten ze naar de Raad van State voor een 'voorlopige voorziening'. De Raad bleek half april zo'n voorlopige voorziening niet te willen treffen.

Vrijwel onmiddellijk ging de bijl in de bomen. Materieel wel, maar formeel was de zaak daarmee niet afgedaan.

De commissie beroep- en bezwaarschriften zal de brieven van de omwonenden “naar verwachting op 17 juni behandelen”. “In deze vergadering zult u in de gelegenheid worden gesteld het bezwaarschift mondeling toe te lichten”, zo is de bewoners bericht. Dat lijkt mosterd na de maaltijd. “Bij kapvergunningen heb je inderdaad een beetje rare situatie”, zegt J.I.V. Mekel van de commissie beroep- en bezwaarschriften. “Je mag na de verlening van de vergunning van de ene minuut op de andere gaan kappen.” Wat is de zin van een bezwaarschrift dan nog? “Nou, die bomen komen niet terug natuurlijk. Maar het kan zijn dat de commissie vindt dat er opnieuw bomen moeten worden geplant of dat de mensen schadeloosstelling verdienen.”