Bezwaar kabinet ziekteverzuimplan voor ambtenaren

DEN HAAG, 8 JUNI. Het kabinet ziet “flinke bezwaren” in het voorstel om het ziekteverzuim onder ambtenaren terug te dringen door ambtenaren vier vrije dagen extra te geven en vervolgens de eerste twee ziektedagen voor eigen rekening te laten komen.

“Er is behoorlijk wat twijfel in het kabinet”, zei vice-premier Kok gisteren na afloop van de ministerraad over een van de voorstellen die in het kabinet besproken worden over het terugdringen van het ziekteverzuim. Begin april liet topambtenaar Pont van het ministerie van binnenlandse zaken weten dat in de onderhandelingen met de ambtenarencentrales zou worden voorgesteld met ingang van volgend jaar het aantal vrije dagen met vier te verhogen in ruil voor de eerste twee ziektedagen. Ziekte zou dan geen geld maar vrije tijd kosten.

De grootste vakbond voor overheidspersoneel, AbvaKabo, wees het voorstel direct van de hand. Het zou pas bespreekbaar zijn als de overheid eerst zou komen met een goede registratie van het ziekteverzuim. “Pas dan kunnen we effecten toetsen van dergelijke maatregelen”, aldus een woordvoerster van de AbvaKabo destijds. Kok erkende gisteren dat er aan die registratie inderdaad nogal het een en anders schort. “Dat kan beter.”

Als nadeel van het voorstel om de eerste twee ziektedagen van ambtenaren voor eigen rekening te laten komen zei Kok dat het lang duurt voordat de maatregel resultaat oplevert.

Aanvankelijk reageerde Kok positief op het voorstel. Zijn wens om een deel van de kosten van het ziekteverzuim te verschuiven van de belastingbetaler naar de ambtenaar “zou in een aantal gevallen moeilijkheden kunnen geven, wanneer mensen door ziekte er in inkomen op achteruit zouden gaan”, zei Kok in april. “Maar wanneer de compensatie zou plaatsvinden met vrije tijd is dat nadelige effect vermeden.” Kok is nu van dat standpunt teruggekomen. Het kabinet neigt naar voorstellen die effectiever zijn en minder geld kosten.

Het kabinet wil het ziekteverzuim bij de overheid met 0,5 procent per jaar terugdringen. In deze kabinetsperiode moet dat een besparing van bijna een miljard gulden opleveren en bespreekt daartoe de komende weken een aantal voorstellen.

Volgens de onderzoekers Fase en Keijzer van De Nederlandsche Bank zou scherpe controle en meer begeleiding tijdens ziekte het ziekteverzuim kunnen verminderen.