Automaten voor voedsel en drank rukken verder op

Behalve de warme zomer speelde volgens de Vereniging Inzake Distributie en Diensten door Automaten (VIDA) de steeds verdere acceptatie van automatenconsumpties bij het publiek een belangrijke rol.

De tendens van flesjes- naar blikjesautomaten zette zich vorig jaar voort.

Matig verspreid zijn automaten voor zoetwaren, snacks en warme maaltijden, waarvan er nu in ons land 4.000 staan. In opkomst is de maaltijdautomaat, al of niet gecombineerd met een magnetronoven.

Met in totaal 95.000 geplaatste automaten scoort Nederland redelijk hoog op de ranglijst. Voor elke 153 Nederlanders bestaat een automaat. Het Mekka voor de automatenindustrie is echter Japan. Met 5 miljoen opgestelde automaten voor allerlei produkten (een automaat op de 23 inwoners), staat Japan op eenzame hoogte op deze ranglijst. De nummer twee, de Verenigde Staten, heeft een automaat op 41 inwoners. Opvallend in Japan is, dat een groot deel van de automaten letterlijk op straat staat en dat daarvoor geen speciale veiligheidsvoorzieningen worden getroffen. Dank zij de in vergelijking tot naar Nederlandse begrippen lage criminaliteit kunnen de automaten ook 's nachts gewoon voor gebruik in werking blijven. In Japan komen behalve frisdrank ook warme dranken in blik uit de automaat.