Anesthesisten in Utrecht benadeeld

UTRECHT, 8 JUNI. Het hoofd cardio-anesthesie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht heeft in de periode 1981 tot en met 1986 enkele anesthesisten voor honderdduizenden guldens benadeeld. Dat meent ex-werknemer J.E. Wever, die met een accountantsonderzoek naar het financiele handelen van het afdelingshoofd was belast. Naar nu blijkt is het conflict de oorzaak geweest van het vertrek van de hartchirurg Hitchcock, leerling van de beroemde Zuidafrikaanse hartchirurg dr. C. Barnard. Hitchock maakte in 1985 deel uit van een team dat in het Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) de eerste harttransplantatie verrichtte.

Het hoofd cardio-anesthesie, mevrouw M. Nijsen, was indertijd belast met de verdeling van de maatschapgelden. De leden van haar vakgroep weigerde zij echter inzage te geven in de financiele boekhouding, meent Wever. Eind 1986 voerden Wever en zijn collega's de druk op, maar nog kregen de leden van de vakgroep geen inzage. In oktober 1987 werd Wever benoemd tot penningmeester. Volgens Wever hebben de directeur van het Wilhelmina Kinderziekenhuis J.W. Stoop en professor Hitchcock toen gezegd dat deze beslissing verstrekkende gevolgen voor hem zou hebben. Directeur Stoop weigerde gisteren elk commentaar.

Uiteindelijk werd het conflict intern geregeld. Nijsen trof een terugbetalingsregeling en vertrok naar het AZU. Wever nam ontslag en ging werken in een ziekenhuis in Zwolle.

Prof. Hitchcock heeft het conflict altijd geweten aan kinnesinne op de afdeling cardio-anesthesie. Sinds zijn vertrek in mei 1990 ligt de afdeling hartoperaties in het WKZ stil. Jaarlijks kan het ziekenhuis zo'n 175 hartoperaties uitvoeren. Per 1 juli zal een nieuwe hartchirurg in het WKZ beginnen.