Amnesty verwijt Britten schenden mensenrechten

LONDEN, 8 JUNI. Binnen het Britse juridische systeem vindt een erosie plaats van de garanties voor de mensenrechten, met name in Noord-Ierland. Klachten over geschonden mensenrechten, machtsmisbruik en een onrechtvaardige juridische behandeling worden onvoldoende onderzocht.

Dat stelt Amnesty International in een speciaal rapport over de mensenrechten in Groot-Brittannie. Volgens de organisatie blijven de Britten in gebreke op een aantal specifieke punten, zoals de behandeling van gedetineerden, de rechtvaardigheid van processen en de aanhouding van niet-Britten op grond van redenen die de nationale veiligheid betreffen. Het gedrag van de Britse regering heeft geleid tot een aanzienlijke ondermijning van het vertrouwen in de wettelijke garanties ter bescherming van de rechten van de burger.

Amnesty neemt vooral aanstoot aan het gedrag van de Britse overheid in Noord-Ierland, waar ze volgens de organisatie niet zonder reden is beschuldigd van een shoot to kill beleid tegen vermeende leden van bewapende oppositiegroepen. De afgelopen twintig jaar zijn in Noord-Ierland meer dan drieduizend mensen gedood; in meer dan driehonderd gevallen is volgens Amnesty sprake van een controversieel optreden van het Britse leger.

De regels en voorschriften waaraan Britse militairen zich in Noord-Ierland moeten houden schieten tekort om te voorkomen dat mensen het slachtoffer worden van onwettig geweld, zo stelt Amnesty. De organisatie hekelde ook het uitblijven van onderzoek als de Britse troepen daarvan worden beschuldigd.

“De geheimzinnigheid rond het onderzoek van leger en politie heeft veel slachtoffers en hun familie ertoe gebracht de autoriteiten te verdenken van het bewust achterhouden van informatie om onwettig gedrag te dekken,” aldus Amnesty.

Een ander terrein waarop volgens Amnesty de Britse regering in gebreke blijft is de recente aanhouding van meer dan negentig Arabieren die na het uitbreken van de Golfoorlog in hechtenis werden genomen. Daarbij werd gesteld dat ze de nationale veiligheid in gevaar zouden brengen; dit werd echter niet nader toegelicht. Volgens Amnesty heeft Groot-Brittannie met de actie een aantal internationale verdragen geschonden, vooral door de opgepakte Arabieren - in meerderheid afkomstig uit Irak - niet in de gelegenheid te stellen tegen hun deportatie in beroep te gaan.

Amnesty liet zich gisteren in het rapport positief uit over de beslissing van de Britse regering, een onafhankelijke commissie in het leven te roepen om beschuldigingen over justitiele fouten te onderzoeken. Daartoe werd opdracht gegeven na de vrijlating van de 'Birmingham Six', zes Ieren die zestien jaar onschuldig gevangen hebben gezeten na te zijn veroordeeld wegens het plegen van bomaanslagen. (UPI)