Akkoord over NS-plannen tegen agressie

ROTTERDAM, 8 JUNI. De achterban van de Vervoersbond CNV gaat akkoord met het voorgestelde pakket maatregelen om de agressie tegen conducteurs te bestrijden. Acties zijn wat de CNV-bond betreft van de baan, zo blijkt uit een enquete die de bond heeft gehouden onder de leden. De Vervoersbond FNV en de FSV maken maandag de uitslag van de enquete onder hun leden bekend.

Van de 400 CNV'ers die meededen aan het onderzoek was de helft conducteur. Van de ondervraagde conducteurs vond ruim 50 procent de maatregelen niet ver genoeg gaan, maar slechts 30 procent van hen bleek bereid om nog tot acties over te gaan.

Moeizaam overleg tussen vakbonden en NS-directie leidde eind vorige maand tot een eindbod van NS om 400 extra conducteurs in dienst te nemen. De NS-hoofddirectie wilde tot teleurstelling van de vakbondsleden echter geen termijn noemen waarbinnen die conducteurs in dienst zullen zijn. Inmiddels zijn in enkele rayons wel concrete afspraken gemaakt over termijn waarop de extra conducteurs moeten zijn aangenomen.

Voor de meeste CNV'ers is dit de doorslaggevende reden geweest om het eindbod van NS te accepteren en af te zien van verdere acties.

De CNV'ers willen wel dat de bonden op een aantal punten opnieuw met de NS-directie gaan onderhandelen. De meeste ontevredenheid bestaat over de door de NS voorgestelde inzet van particulier bewakingspersoneel op risicotreinen en over de invoering per 1 oktober van een toeslag voor wie in de trein een kaartje koopt. De conducteurs vrezen dat die toeslag zal leiden tot extra agressie.