Verklaring Navo-ministers

KOPENHAGEN, 7 JUNI. Enkele passages uit de verklaring van de NAVO-ministers over Midden- en Oost-Europa:

“We verwelkomen de vooruitgang die door de volken in deze landen is geboekt naar politieke en economische hervorming. We streven naar een constructieve verhouding met hen om de veiligheid en de stabiliteit in een vrij en ongedeeld Europa te bevorderen.”

“Onze eigen veiligheid is onlosmakelijk verbonden met die van alle andere staten in Europa. De versterking en het behoud op het continent van democratische samenlevingen en hun vrijheid van iedere vorm van dwang of intimidatie zijn daarom van direct en wezenlijk belang voor ons, zoals ze dat ook zijn voor alle CVSE-landen op basis van de verplichtingen van de Slotacte van Helsinki en het Handvest van Parijs.”“Wij zullen noch enig eenzijdig voordeel proberen te behalen uit de veranderde situatie in Europa noch de legitieme belangen van enige staat bedreigen, maar onze inspanningen erop richten dat alle volken van Europa in vrede en veiligheid kunnen leven. Wij willen geen enkel land isoleren, noch een nieuwe deling zien ontstaan op het continent”.