SDU verkoopt bladen Transfer en Entre'acte

ROTTERDAM, 7 JUNI. De Staatdrukkerij Uitgeverij (SDU) heeft de tijdschriften Entre'acte en Transfer verkocht. Het kunstblad Entre'acte is overgenomen door Media Nederland, uitgever van onder meer het maandblad 'O'. Het reisblad Transfer is gekocht door de ANWB.

De ANWB zet het blad niet voort. De ongeveer 7.500 abonnees van Transfer kunnen het abonnementsgeld terugkrijgen of in ruil het ANWB-blad 'Reizen' ontvangen. Een woordvoerder van de ANWB bevestigt dat het deze organisatie in eerste instantie om het abonnementenbestand te doen is geweest bij de overname van Transfer.

De twee redacteuren van Transfer, die niet in de overname zijn gekend, komen volgens de SDU in aanmerking voor herplaatsing binnen het bedrijf.

De overname van het kunstblad Entre'acte is in overleg met de redactie gebeurd. Volgens hoofdredacteur S. Smit van Entr'acte is de redactie kort nadat de directie van de SDU te kennen had gegeven van de bladen af te willen benaderd door directeur M. Keyzer van Media Nederland.

Het blad Transfer werd ruim twee jaar geleden opgericht door uitgeverij de Hollandse Persunie (HPU) uit de failliete boedel van Openbaar Kunstbezit (OKB). De OKB-bladen werden door de SDU overgenomen en ondergebracht bij de HPU, uitgever van onder meer het opinieweekblad HP-De Tijd. Het plan was de samenwerking tussen beide bedrijven uit te breiden en een werkmaatschappij voor tijdschriften op te richten in Amsterdam. Transfer zou drie jaar de tijd krijgen om zich te bewijzen. De oplage lag bij de verkoop aan de ANWB op 15.000 exemplaren.

Begin dit jaar maakte de SDU bekend van de samenwerking met de HPU af te willen. De bladen die bij de HPU in beheer waren zouden volgens de SDU “in overleg met de redacties” worden verkocht, een lening van 1,5 miljoen gulden aan de HPU werd opgeTREMA NA AFBREKING ONDERDRUKT eist. Het aandeel van 32 procent in de HPU bood de SDU te koop aan, volgens de statuten in eerste instantie aan de overige aandeelhouders van de HPU.

Directeur H. van Brussel van de HPU vond de prijs die de SDU voor het aandeel vroeg te hoog en bestreed dat de lening opeisbaar was.

Inmiddels is volgens Van Brussel een akkoord tussen HPU en SDU over zowel aandelenpakket als de lening en de samenwerking in zicht.

Volgens Van Brussel is voor de lening nu eenmaal een loopduur afgesproken, maar kan er worden gepraat over een voortijdige aflossing. Het streven blijft er op gericht het aandeel van 32 procent van de SDU over te nemen. Van Brussel verwacht volgende week een definitief akkoord bekend te kunnen maken. Hij zegt dit najaar een nieuw reisblad te willen uitbrengen.

De SDU gaat het blad Kunstschrift, bij de overname van Openbaar Kunstbezit het enige renderende tijdschrift, in eigen beheer uitgeven.

    • Zeger Luyendijk