Philips komt eerder met HDTV

BRUSSEL, 7 JUNI. Philips streeft ernaar de eerste toestellen van de nieuwe generatie televisies, high definition television HDMac, in 1994 op de markt te brengen, een jaar eerder dan aanvankelijk werd voorzien. Dit heeft het concern deze week in Brussel bekend gemaakt.

In het snel escalerende conflict over de invoering van toekomsttelevisie is Philips erop gebrand dat een groot deel van de Europese televisiezenders overschakelen op de zogenoemde Mac-norm, een nieuwe uitzendnorm voor toekomsttelevisie waarop de nieuwe generatie Philips-toestellen is afgestemd.

Philips houdt vast aan de eis dat de traditionele uitzendnorm voor satelliettelevisie in Europa, de Pal-norm, afgeschaft moet worden om plaats te maken voor de Mac-norm. Eerder deze week liet EG-Commissaris Pandolfi weten dat de Philips-eis geen onderdeel uit zal maken van het wetsvoorstel over invoering van toekomsttelevisie dat hij naar verwachting volgende week zal presenteren.

Philips had het liefst gezien dat de Europese Commissie satellietuitzendingen in de PAL-norm snel zou verbieden. Dat bleek niet haalbaar, onder meer vanwege de protesten van commerciele omroepen en satellietexploitanten, die vreesden te worden opgezadeld met kapitaalvernietiging en extra investeringen.

Om de tegenstanders tegemoet te komen heeft Philips zich sterk gemaakt voor een latere vervaldatum voor de Pal-norm, gekoppeld aan de snelheid waarmee de elektronicabedrijven in staat zijn de nieuwe televisies te verkopen. In het laatste Philips-voorstel worden satellietexploitanten verplicht over te schakelen op de Mac-standaard als de nieuwe televisies 70 procent uitmaken van alle verkochte toestellen. EG-commissaris Pandolfi voelt daar niet voor. Hij wil de einddatum van Pal laten afhangen van de belangstelling in de markt.Ondanks de weigering van Pandolfi Pal te verbieden is P.

Groenenboom, vice-directeur van Philips Consumer Electronics, tevreden met de resultaten die de Philips-lobbyisten in Brussel hebben geboekt.

Bijna alle bij het overleg betrokken partijen zijn het erover eens dat de mede door Philips ontworpen Mac-standaard de toekomstige Europese standaard moet worden. Om de introductie te versoepelen zal de EG 500 miljoen ecu ter beschikking stellen voor het ombouwen van satellieten en de produktie van programma's. Daarnaast zullen alle nieuwe satellieten, evenals nieuwe televisieuitzendingen verplicht gebruik moeten maken van de Mac-norm.

Met deze maatregelen wordt hetzelfde doel bereikt als beoogd met de verplichte afschaffing van Pal-norm. Alleen zal de verspreiding van de nieuwe televisies langzamer van de grond komen doordat het programma-aanbod in de nieuwe uitzendnorm langzamer zal groeien.

De eerste variant van toekomsttelevisie D2Mac - breder beeld - wordt in september gentroduceerd en moet de weg vrij maken voor HDTV, waarbij het brede beeld wordt aangevuld met een verbeterde beeldkwaliteit. De echte high definition television, HDMac, wil Philips een jaar eerder - 1994 - op de markt brengen dan voorzien.