Nordholt: jacht op illegalen heeft geen zin

AMSTERDAM, 7 JUNI. De regering sluit de ogen voor de werkelijke problemen van de illegalen. De massale jacht die nu op hen wordt ingezet heeft nauwelijks zin. Alleen erkenning van hun problematiek, een actieve bestrijding van de jeugdwerkloosheid en opsporing en uitzetting van criminele buitenlanders is effectief.

Dat is de opvatting van de hoofdcommissaris van politie in Amsterdam Nordholt. Net als vorige week burgemeester Van Thijn in de Balie waarschuwt ook hij voor een toenemende kans op rassenonlusten, zoals die ook al recentelijk in Parijs en Brussel plaatsvonden.

Volgens de hoofdcommissaris wordt Europa op dit moment overspoeld door vreemdelingen, met name uit Afrika, die er een nieuw bestaan zoeken, daarin geholpen door een groeiende internationale mafia van 'bemiddelaars' die deze toch al berooide migranten nog verder uitkleden. “Terwijl het land volstroomt met illegalen houdt de regering zich slechts op met formele procedures voor asylzoekers,”

aldus de hoofdcomissaris in een vraaggesprek met het Algemeen Dagblad. De aanwezigheid van deze mensen - alleen al in Amsterdam naar schatting 30.000 - kan volgens hem niet langer genegeerd worden. “De realiteit is dat je je als politiechef niet meer bezig kunt houden met de vraag of al die illegalen hier wel mogen zijn, maar met de vraag hoe we de vrede onder die vele bevolkingsgroepen met hun geweldige sociaal-economische problemen bewaren.”

Bovendien heeft de Amsterdamse politie volgens de hoofdcomissaris de handen vol aan de problemen van de arme, jeugdige allochtonen die hier wel illegaal verblijven en die volgens hem op dit moment in grote delen van de hoofdstad ruim 90 procent van de overvallen, straatroven en inbraken voor hun rekening nemen. Nordholt: “De vraag van goed en kwaad is hier nauwelijks meer van belang. Ze gaan jattend, stelend, rovend en dealend door het leven omdat ze eenvoudig geen alternatief hebben.” Het kabinet moet volgens hem van de migrantenpolitiek een van de hoofdpunten van haar beleid maken, “en dat moeten we betalen.”

De Rotterdamse hoofdcommissaris R.H. Hessing, die al eerder soortgelijke uitlatingen deed, zei in een reactie het volkomen met zijn Amsterdamse collega eens te zijn. “De problemen die Nordholt hier aanstipt gelden voor de hele Randstad”, aldus Hessing.