Nieuw beleid Justitie bij te hard rijden

ROTTERDAM, 7 JUNI. De omstreden richtlijn van het openbaar ministerie over de inbeslagname van voertuigen van automobilisten die de maximale snelheid fors overschrijden zal worden aangescherpt.

De procureurs-generaal hebben volgens de voorzitter van de verkeerscommissie van het OM, advocaat-generaal mr. R.E. Daverschot, besloten “een nadere invulling” aan de regeling te geven. Een aantal kantonrechters vond de circulaire van 25 april te algemeen en onevenredig streng.

In een brief die de hoofdofficieren van justitie een dezer dagen ontvangen wordt de inbeslagname van het voertuig van automobilisten die tussen de 50 en 70 kilometer harder rijden dan de snelheidslimiet afhankelijk gemaakt van twee factoren. De overtreding van de automobilist moet echt gevaar hebben opgeleverd en de bestuurder moet bovendien al eerder met Justitie in aanraking zijn geweest wegens te hard rijden. Van automobilisten die 70 kilometer te hard rijden kan de politie altijd en zonder overleg met de officier van justitie het voertuig in beslag nemen.

Pag. 3:

Inbeslagname auto alleen bij ernstig geval

Het verwijt van de kantonrechters dat bestuurders die in een lease-auto rijden niet kunnen worden aangepakt omdat een voertuig dat eigendom is van de lease-maatschappij, niet zou kunnen worden verbeurd verklaard is volgens het openbaar ministerie niet juist.

Een woordvoerder van Justitie wijst erop dat verbeurdverklaring van een auto pas zal worden gevraagd bij hardnekkige overtreders.

“Lease-maatschappijen hebben een geautomatiseerd bestand waarin ze gegevens over het weggedrag van hun clienten opnemen. Als ze auto's blijven geven aan clienten waarvan men door ervaring kan vermoeden dat ze de regels overtreden dan zijn ze ook verantwoordelijk en moet een rechter met verbeurdverklaring kunnen instemmen”.

    • Marcel Haenen