Herstel van mensen in WAO stijgt

ZOETERMEER, 7 JUNI. Steeds meer mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering herstellen. Het aantal dat de AAW of WAO verliet wegens herstel beliep in het eerste kwartaal van dit jaar 8800, tegenover 7000 een jaar eerder. Sinds het eerste kwartaal van 1990 loopt het aantal herstellingen gestaag op.

Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde arbeidsongeschiktheidscijfers van de Sociale Verzekeringsraad (SVR).

Eind eerste kwartaal telde Nederland 891.000 mensen met een hele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, zo heeft de SVR op basis van uitkeringscijfers van de bedrijfsverenigingen en het ABP uitgerekend. Een jaar daarvoor waren dat er 853.000, een groei van 38.000. Omgerekend in volledige uitkeringen waren er aan het eind van het eerste kwartaal van 1991 786.000 volle uitkeringen, 29.000 meer dan een jaar daarvoor.

De SVR, die zich baseert op gegevens van de uitkeringsinstanties, raamt het aantal arbeidsongeschikten maar liefst 60.000 hoger dan de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD), die sinds kort eigen cijfers presenteert. De GMD baseert zich op keuringsgegevens, terwijl de SVR afgaat op toegekende uitkeringen. Statistici van SVR en GMD zoeken uit waaraan de verschillen te wijten zijn.