Griekse hoofdredacteur in arrest na publikatie manifest

ATHENE, 7 JUNI. De Atheense perswereld is in beroering na de arrestatie, gistermiddag, van Serafim Fydanidis, hoofdredacteur van het gezaghebbende dagblad Eleftherotypia. Eerder op de dag had die krant zich schuldig gemaakt aan het publiceren van een uitvoerige proclamatie van de 'Revolutionaire organisatie 17 november', die sinds 1975 vijftien moord- en een groot aantal andere aanslagen heeft gepleegd. Een recente 'wet ter bescherming van de burger tegen terrorisme' geeft de officier van justitie bij het Hooggerechtshof de mogelijkheid zulke publikaties in elk afzonderlijk geval, dus na elke aanslag apart, te verbieden. Vandaag hebben om de wet uit te dagen nog zeven bladen de teskt van de proclamatie gepubliceerd. Ze zijn inmiddels allemaal in staat van beschuldiging gesteld.

De organisatie pleegt elk van haar acties vergezeld te doen gaan van een ellenlang essay waarin haar marxistische ideeen over de toestand van Griekenland en het falen van regering en oppositie uit de doeken worden gedaan. Daarmee worden dan een of twee kranten blij gemaakt, die er een exclusieve publikatie aan overhouden. Het was vooral Dora Bakoyannis, weduwe van een drie jaar geleden vermoorde voorman van de conservatieve partij Nieuwe Democratie en dochter van de huidige premier Mitsotakis, die een campagne voerde tegen het verschijnsel dat terroristen met moorden en andere aanslagen hele pagina's konden 'kopen' in Atheense kranten.

De vorig jaar met miniem verschil aangenomen wet stuitte echter op hevige tegenstand bij de oppositie en de meeste journalisten die er een aantasting van de grondwettelijk vastgelegde persvrijheid in zagen. De Zeventiende november reageerde op haar eigen manier op de wet. De laatste drie maanden voerde zij het tempo van haar aanslagen op Griekse en vooral buitenlandse bedrijven op, waarbij zij ervoor zorgde, geen slachtoffers te maken. Proclamaties bleven uit en in plaats daarvan liet zij op de plek van de aanslag als visitekaartje steevast haar eigen vijfhoekig sterembleem achter. Dit leidde bij het publiek tot verhoogde nieuwsgierigheid naar de motivatie. De proclamatie van gisteren komt met de verklaring van de laatste zes aanslagen, die alle werden uitgevoerd met lange-afstandsprojectielen, gestolen van een legerplaats. Wederom is er in deze tekst sprake van een Griekenland dat totaal onderhorig is geraakt aan internationale financiele lichamen als EG en IMF (Internationaal Monetair Fonds), een toestand die minutieus wordt vergeleken met die van het oude Hellas onder de Romeinse overheersing. Het manifest lijkt wel door historici te zijn opgesteld.

Premier Mitsotakis, die “patriarch van de corruptie” wordt genoemd, zou allerlei bedrijven voor spotprijzen aan buitenlandse instellingen hebben laten verkopen. Hierbij wordt speciaal Olympic Catering genoemd, dat aan “de Nederlanders” is overgedaan. Als speciaal mikpunt fungeert echter Duitsland, omdat dit zijn schadevergoedingen uit de bezetting, die in de miljarden dollars lopen, nog niet heeft betaald. Dit vormde, zoals nu uit de doeken wordt gedaan, de motivatie voor recente spectaculaire aanslagen op Siemens in Athene en Lowenbrau's Bierbrouwerij, de eerste actie van de organisatie buiten de hoofdstad.

De Eleftherotypia liet de publikatie gepaard gaan met commentaren waarin wordt gesteld dat men met verboden niets opschiet bij de bestrijding van het terrorisme. Fydanidis werd na verhoor voorlopig vrijgelaten, maar moet vandaag verschijnen voor een rechter die “misdaden op heterdaad” behandelt. Het is voor het eerst sinds de val van de dictatuur in 1974 dat zulk een procedure tegen de pers wordt toegepast.

Alle Griekse journalisten hielden gisteravond een symbolische staking van een uur. Een bekend redacteur van een radionieuwsdient wekte de regering op “liever terroristen dan journalisten te arresteren”. De leiders van de oppositiepartijen hebben de vervolging “een begin van persbreidel” genoemd.

    • Frans van Hasselt