Gedenkplaat voor Van Gogh

Burgemeester E. van Thijn heeft gisteren een bronzen plaquette onthuld die herinnert aan het verblijf van Vincent van Gogh in Amsterdam.

De plaquette is aangebracht op een muur van het marinecomplex aan de Kattenburgerstraat. Hier woonde een oom van Vincent, de commandant van de marinewerf schout-bij-nacht Jan van Gogh. Neef Vincent logeerde er van mei 1877 tot juli 1878. Hij bereidde zich in deze periode voor op het staatsexamen met de bedoeling daarna voor dominee te gaan studeren. Hoewel Van Gogh de stad Amsterdam bewonderde en er lange wandelingen maakte was zijn verblijf geen succes. De studie vond hij taai en hij werd verliefd op zijn nicht Kee die hem afwees met een onverbiddelijk “Nooit, neen, nimmer”. In juli 1878 vertrok Van Gogh als evangelist naar de Borinage. De plaquette, zichtbaar vanaf de Kattenburgerstraat ter hoogte van de oosthoek van het Scheepvaartmuseum, is een initiatief van de fotograaf Reindert Groot.

De gedenkplaat kwam mede tot stand dankzij de Stichting Van Gogh 1990, de Vincent van Gogh Stichting en de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam. (foto NRC Handelsblad- Maurice Boyer)