'Dossier adoptie niet vernietigen'

DEN HAAG, 7 JUNI. Het ministerie van justitie wil dat de dossiers van kinderen die geadopteerd zijn niet meer zoals nu na dertig jaar worden vernietigd.

In een circulaire die de negentien Raden voor de Kinderbescherming deze week hebben ontvangen vraagt het ministerie adoptie-dossiers in elk geval voorlopig niet meer te vernietigen in afwachting van een definitieve regeling over afstammingsgevens. Zo'n regeling is toegezegd in het regeerakkoord. Met de circulaire komt het ministerie tegemoet aan een verzoek van de Stichting afstammingsgevens die van mening is dat kinderen in principe altijd moeten kunnen achterhalen wie hun biologische ouders zijn.