De Bussy Ellerman verwacht hogere winst

De Bussy Ellerman Harms in Amsterdam, uitgeverijen, drukkerijen en reclamebureaus, rekent voor dit jaar op een verbetering van de winst.

Over 1990 bedroeg de winst 1,7 miljoen gulden tegen 3,5 miljoen gulden in 1989, terwijl het bedrijfsresultaat toenam van 2,7 tot 3,6 miljoen gulden. Binnen de grafische sector verwacht De Bussy Ellerman een verbetering van het resultaat. Ook door reorganisatie van de uitgeverij-activiteiten zal verbetering ontstaan.