d'Ancona: commerciele tv mogelijk op ethernet

DEN HAAG, 7 JUNI. Tros en Veronica mogen van het kabinet commercieel worden op een van de drie ethernetten, maar eerst zal het ministerie van WVC onderzoeken of de Europese regelgeving daarvoor de mogelijkheid biedt.

Minister d'Ancona (WVC) zei dat gisteren bij de presentatie van haar nota 'Publieke omroep in Nederland', waarin ze uiteenzet hoe de publieke omroep de komende jaren zijn door de commerciele zender RTL4 verzwakte positie kan versterken. Voor de financiering van het publieke bestel wil zij de afhankelijkheid van reclame-inkomsten verminderen. d'Ancona geeft er de voorkeur aan “met een zogenaamd duaal bestel een duidelijke scheiding aan te brengen tussen omroepen die werkelijk publieke omroep willen maken en degenen die liever het commerciele pad op willen”.

Omroepen die commercieel willen worden en andere gegadigden kunnen op korte termijn dank zij een wetswijziging die onlangs door de Tweede Kamer is goedgekeurd en nu bij de Eerste Kamer ligt commercie op de kabel gaan bedrijven. Tros en Veronica willen echter alleen commercieel worden als ze een ethernet tot hun beschikking krijgen.

Als zij volgens de EG-regelgeving de overstap mogen maken, eventueel met andere gegadigden voor commerciele omroep, zullen zij daar wel voor moeten betalen. Van een bruidsschat is volgens d'Ancona geen sprake.

Als Tros en Veronica aangeven dat zij met een ethernet uit het publieke bestel willen stappen kunnen ze volgens d'Ancona “in een overgangssituatie die onomkeerbaar naar commercie leidt meer programma- en reclamevrijheid krijgen”.

De minister wijst het recente voorstel van het NOS-bestuur af om het tweede net met Veronica, Tros en EO als kostwinnersnet voor de totale publieke omroep te laten fungeren. Een dergelijke optie zou de omroepen financieel afhankelijk van elkaar maken en dat zou alleen maar kunnen als zeker is dat de omroepen op zo'n verdiennet geen aspiraties hebben om commercieel te worden en na enkele jaren alsnog uit het bestel stappen. En dat is niet het geval, constateert de minister.