Contanten

Staatssecretaris Kosto geeft asielzoekers die naar huis willen een gratis ticket met een 'ondersteuningsbijdrage'. Het gaat om 500 gulden voor de illegaal die nooit een asielverzoek indiende maar toch Nederland uit wil, en 1.250 gulden voor een asielzoeker die het wachten op de uitslag moe is. Als hij een gezin met twee kinderen heeft krijgt hij van het 'Terugkeerbureau' 1.750 gulden mee. Zit hier misschien handel in? Hoe lang zal het duren voordat 'reisbureau Noordzee' de plaatselijke bevolking van Sri Lanka een enkeltje Schiphol biedt met Geld-mee-terug-garantie? Onder het motto: Ga zelf in contanten de ontwikkelingshulp halen waar U recht op heeft!

Het begrip 'ondersteuningsbijdrage' is een prachtig eufemisme: de herinnering aan de oprotpremie dringt zich meteen op. Destijds was die bedoeld als schadeloosstelling voor gastarbeiders die hier rechten hadden opgebouwd door jarenlang zwaar werk te doen. Van de 'vreemdeling zonder verblijfstitel' wordt dat niet verwacht. Die behoeft slechts een rijke Westerse natie direct te confronteren met zijn armoede.

Eigenlijk is de 'ondersteuningsbijdrage' zwijggeld. Het nationale geweten is gesust, want de armoedzaaier wordt niet zonder aalmoes van de drempel gestuurd: met een kwitantie van Kosto het vaderland weer tegemoet. Maar ook de asielzoeker die het geld accepteert, moet verder zwijgen. Hij is ontmaskerd als profiteur.

    • Frank Vermeulen