College Jacobswoude mag aanblijven

JACOBSWOUDE, 7 JUNI. Ruim drie maanden houdt de affaire-Bello de gemeente Jacobswoude al in zijn greep. Donderdagavond overleefde het college een motie van wantrouwen en PvdA-wethouder Thunnissen een motie van afkeuring wegens 'oncollegiaal gedrag'. Burgemeester Brouwer de Koning is nu de enige die consequenties heeft moeten trekken uit de gang van zaken. Mede op aandrang van het CDA leverde hij gisteren zijn portefeuilles financien en personeelszaken in.

Grote winnaar van de Jacobswoudse dorpsrel lijkt voormalig gemeentesecretaris W. Bello te zijn, wiens gouden handdruk van 1,2 miljoen gulden de oorzaak van alle commotie is. Gisterochtend stelde de amtenarenrechter hem in het gelijk. Alle door het college genomen besluiten om onder de met Bello afgesloten overeenkomst uit te komen werden nietig verklaard, zodat het miljonairschap Bello bijna niet meer kan ontgaan. In de pleitnota verklaarde het gemeentebestuur de overeenkomst met Bello onder meer te hebben ingetrokken omdat “uit reacties van de bevolking blijkt dat er een reeel gevaar bestaat dat de burger het vertrouwen in de competentie van het lokaal bestuur verliest”. W. Bello: “Het is natuurlijk onvoorstelbaar dat het college bij de ambtenarenrechter een beroep doet op de eigen onbekwaamheid.”

In principe kan de gemeente nog in beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep maar de afhandeling van een dergelijke zaak kan wel eens een jaar in beslag nemen. De kans dat de gemeente het zo ver zal laten komen is gering want Bello kan bij het niet tijdig nakomen van de overeenkomst de wettelijke rente a 11 procent in rekening brengen, hetgeen Jacobswoude in een jaar tijd op een bedrag van 132.000 gulden zou komen te staan.

“Het is een vreemde zaak”, meent wethouder Thunnissen. “Want we zijn nu verplicht die 1,2 miljoen uit te betalen terwijl anderzijds de gemeenteraad het krediet niet heeft gevoteerd.” De wethouder verwacht dat uiteindelijk Gedeputeerde Staten zal ingrijpen en Jacobswoude zal dwingen het krediet alsnog op de begroting te zetten.

Tijdens de raadszitting ging het er soms hard aan toe. Zo sprak CDA-fractieleider Van der Nagel een genadeloze verklaring uit over het raadslid Van Puffelen (Politiek '90). “Politiek '90 is er alleen maar op uit om te trappen naar het college. Dat gebeurt op een lage en minderwaardige wijze die slechts inzicht geeft in de gedachtenwereld van mevrouw Van Puffelen”, aldus Van der Nagel.

Burgemeester Brouwer de Koning verzette zich tegen de kritiek als zou zowel uit de begroting als uit de afhandeling van de zaak-Bello blijken dat het college geen enkele visie heeft. “Hoe we het hebben gedaan is punt twee, maar we hebben bestuurd”, aldus de burgemeester.

“Zeker, we hanteren geen uitgangspunten, maar die zijn er gewoon nog niet. Je kunt nu eenmaal niet besturen op basis van verkiezingsfolders. Daarvan heb ik er trouwens maar een in mijn bus gehad, maar ja, ik word wel eens vaker over het hoofd gezien.”

    • Alfred van Cleef