Buitenlands beleid kabinet niet afgekeurd

DEN HAAG, 7 JUNI. De Tweede Kamer heeft gisteren een motie van D66 verworpen waarin het meningsverschil tussen minister Van den Broek van buitenlandse zaken en premier Lubbers over het al of niet militair ingrijpen in Suriname werd omschreven als 'afbreuk aan de zorgvuldigheid en geloofwaardigheid van het beleid'.

De motie nodigde de regering uit ervoor te zorgen dat in de toekomst de eenduidigheid van het buitenlandse beleid is gewaarborgd.

Regerinspartijen PvdA en CDA hebben niet voor de motie gestemd, ondanks de kritiek die zij dinsdagavond uitten over het optreden van de ministers Van den Broek en Lubbers. De motie Wolffensperger kreeg wel de steun van Groen Links, VVD, SGP, GPV en RPF.

Minister Van den Broek sloot anderhalve week geleden militair ingrijpen in Suriname niet uit als Paramaribo daar om zou vragen.

Premier Lubbers daarentegen wil niet dat Nederland zich mengt in de binnenlandse aangelegenheden van Suriname op dit moment. Wel kan hij zich voorstellen dat zich een nieuwe 'calamiteuze' situatie zou kunnen voordoen bijvoorbeeld geweld tegen Nederlandse onderdanen, waardoor een nieuwe analyse moet worden gemaakt.

Een motie van Groen Links, waarin stond dat Nederlands militair ingrijpen in Suriname op geen enkele wijze aan de orde is, kreeg geen steun van de Kamer.