Boete voor zwartrijden in openbaar vervoer blijft nog 100 gulden

DEN HAAG, 7 JUNI. De boete voor zwartrijden in het openbaar vervoer blijft voorlopig 100 gulden. De verlaging ervan tot 60 gulden wordt pas in januari 1992 ingevoerd.

Omdat de kantonrechters een zwartrijder tot ten hoogste 65 gulden boete veroordelen blijft daarmee de situatie in stand dat het voor hem lonend is de boete niet aan de controleur in trein of tram te betalen.

De zwartrijder die dat doet krijgt of een lagere boete of heeft zelfs de kans dat zijn zaak, als gevolg van de werkdruk bij het openbaar ministerie, wordt geseponeerd.

De ministers Maij-Weggen (verkeer) en Hirsch Ballin (justitie) menen dat hun besluit tot aanpassing van de boete pas kan worden uitgevoerd als daarover is overlegd met de kantonrechters en andere maatregelen tegen zwartrijden zijn getroffen.

Voor die gedachtengang kregen de bewindslieden gisteren in een overleg met de Tweede Kamer steun van de regeringsfracties, CDA en PvdA. Ze werden daarentegen met hoon overladen door VVD en D66. Wolffensperger (D66) stelde dat er een “mallotige situatie” is ontstaan, dat de overheid zich “belachelijk” maakt en dat dit voor het beeld van de justitiele handhaving “uitermate schadelijk” is. VVD'er Korthals stelde dat CDA en PvdA door hun houding voor deze situatie mede-verantwoordelijk zijn.

Maij-Weggen zei er gisteren geen spijt van te hebben dat ze de boete vorig jaar augustus van 25 tot 100 gulden had verhoogd, ook al moet ze straks ten dele op die beslissing terugkomen. Ze meende dat het zwartrijden erdoor is verminderd en dat in elk geval de discussie daarover sindsdien goed op gang is gekomen.

De ministers presenteerden enkele weken geleden een rapport van een projectgroep met suggesties op welke manier het zwartrijden kan worden aangepakt. Een daarvan is de identificatieplicht voor zwartrijders.

Hirsch Ballin denkt dat het wetsvoorstel 'anonieme verdachten' waarin dit wordt geregeld 1 januari 1992 kan worden uitgevoerd. De Tweede Kamer stemt in met deze identificatieplicht, evenals met de nieuwe boete van 60 gulden. Andere maatregelen zijn het administratief-rechtelijk afdoen van de boetes, waardoor de zwartrijder eerst moet betalen en dan pas desgewenst naar de rechter kan stappen; meer 'gesloten-instapsystemen', waardoor passagiers langs de chauffeur moeten om een kaartje te tonen of te kopen en meer controleurs. Maij-Weggen liet wel weten dat ze geen extra geld heeft om meer controleurs aan te trekken zodat de openbaar-vervoerbedrijven hen via doelmatigheidsmaatregelen zelf moeten bekostigen.