Bezuiniging

Onder de kop 'Besparing op beurzen valt hoger uit dan aangenomen' (NRC Handelsblad, 29 mei) werd geschreven dat minister Ritzen te veel bezuinigt op studiefinanciering. Hij zou maar liefst ruim tweehonderd miljoen gulden mee r bezuinigen dan nodig is om de kosten van studiefinanciering te beperken tot de afgesproken vier miljard gulden. De oorzaak is volgens de verslaggever dat veel minder mensen een beurs aanvragen en studenten langer thuis blijven wonen. Een dergelijke meevaller zou minister Ritzen willen gebruiken om de bezuinigingen uit de Tussenbalans op te vangen.

Dit is echter niet juist. Op dit moment wordt niet verwacht dat studenten langer thuis blijven wonen of dat minder mensen dan geraamd een beurs aanvragen. Met lagere studiefinancieringsuitgaven op grond hiervan houdt minister Ritzen dan ook geen rekening.

    • Directeur Voorlichting Ministerie van O
    • M.L. Matthijse